NEDÄRVNINGEN AV RIDGEN OCH DERMOID SINUS

Hårkammen, ridgen, på en rhodesian ridgeback är ett signum för rasen, strikt reglerad i rasstandarden, men också en mutation och med stark association till den medfödda defekten dermoid sinus (DS).

Detta framgår av en avhandling skriven av Nicolette Salmon Hillbertz  – The origin of the Ridge and Associated Anomalies in Rhodesian Ridgebacks, som lades fram vid Sveriges Lantbruksuniversitet i januari i år.

Hunden har sitt ursprung från vargen för 10.000-15.000 år sedan. Den långa historien med människa och hund tillsammans har resulterat i ett otal olika moderna raser. Dessa påvisar stora skillnader i yttre utseende.

Avel med renrasiga hundar för specifika egenskaper har resulterat i hög inavelsnivå och stor frekvens av genetiska sjukdomar. Sjukdomar som är specifika för några eller enbart några få raser, är vanliga på hund. Sedan år 2005 finns hundens genom (arvsmassa) klarlagt. Detta gör hunden mycket användbar för att identifiera gener som ger upphov till ärftliga sjukdomar. Många sjukdomar som finns hos hund, finns också hos människa.

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika med ”ingredienser” som den inhemska Hottentot Khoi dog med ridge och en mängd europeiska raser; eller snarare typer, som kolonisatörerna medförde till Afrika under flera hundra år.

Sedan 1964 har ridgebackuppfödare inrapporterat förekomsten av dermoid sinus och annan hälsostatus till rasklubben, vilket gör detta register världsunikt. Dock har vissa individer som fötts med inkorrekta ridges eller ridgelösa valpar inte undersökts beträffande DS. Inte heller dödfödda valpar har undersökts i större utsräckning; detta leder till att viktig information har förlorats.

Dermoid sinus, som även förekommer på människa, är en medfödd missbildning som orsakas av en ofullständig separering mellan hud och blivande centrala nervsystemet under fosterutvecklingen. Mellan 8-10% av valparna föds med DS i Sverige. DS-drabbade valpar avlivas oftast.

Salmon Hillbertz  beskriver olika typer av DS, där skillnaderna ligger i hur djupt ner och hur de sträcker sig genom vävnad och mot ryggrad och om någon hudöppning finns eller inte. DS är belägen i före samt efter ridgen, enligt tillgängliga vetenskapliga rapporter. Ytterligare en missbildning i huden som hänförs till ridgen är Lipom av terminal filum (LTF) som är lokaliserad vid svansroten. Även LTF finns hos människa.

Nyfödda ridgebackvalpar palperas noggrant och DS känns då som en sträng. Dessvärre är inte alla olika typer av DS lätta att upptäcka.

Komplikationer är inflammationer, inkontinens, hjärnhinneinflammation.

Genom de moderna genetiska forskningsmetoder som idag finns, kunde Salmon Hillbertz

identifiera de fyra gener som ger upphov till ridgen. I studien presenteras nedärvningsmodellen för ridgen och dermoid sinus som är associerad med denna.

Ridgen orsakas av en autosomal (icke könsbunden) dominant mutation. Hundar som bär anlaget i dubbel uppsättning (dvs mutationen har nedärvts från båda föräldradjuren) ökar risken för DS/LTF.

De 5-6% ridgelösa hundar som varit med i avhandlingen har vare sig rapporterats som DS eller LTF affekterade och har inte skilts sig i övrigt beträffande rasprestanda.

Framöver blir DNA-test ett sätt att undvika avelsdjur som ger DS och även att nyttja ridgelösa individer i aveln.

Anita Bruun

  

Populärvetenskaplig artikel